KOMUNIKAT nr 2/2017

Odpowiednio posortowane odpady typu gałęzie i liście można w Olsztynie wywozić nieodpłatnie do:
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w OLSZTYNIE, ul. LUBELSKA 43D, tel. 89 533 84 20
poniedziałek-piątek, godz. 6:00-18:00
sobota, godz. 6:00-14:00

Prezes ROD „Jeziorna
Zofia Śliwka

Posted in Komunikat | Leave a comment

KOMUNIKAT nr 1/2017 (porządkowo-informacyjny)

  1. ZABRANIA SIĘ SPALANIA NA TERENIE OGRODU LIŚCI I GAŁĘZI ORAZ WYRZUCANIA ICH POZA TEREN OGRODU.
  2. NASADZENIA NA ALEJKACH OGRODOWYCH SĄ NIEZGODNE Z REGULAMINEM I NALEŻY JE USUNĄĆ. DROGI WEWNĘTRZNE MUSZĄ BYĆ PRZEJEZDNE.
  3. PARKOWANIE SAMOCHODÓW NA ALEJKACH JEST ZABRONIONE. DOPUSZCZA SIĘ WJAZD POJAZDÓW DOWOŻĄCYCH MATERIAŁY BUDOWLANE, NAWOZY LUB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.
  4. CHĘĆ SPRZEDAŻY DZIAŁKI WINNA BYĆ ZGŁOSZONA PREZESOWI ZARZĄDU CELEM UZYSKANIA INFORMACJI JAKIE SĄ WYMAGANE DOKUMENTY.
  5. BRAK TERMINOWYCH OPŁAT ZA WODĘ I ENERGIĘ BĘDZIE SKUTKOWAŁ ODŁĄCZENIEM WODY I PRĄDU.
  6. CZŁONKOWIE ROD „JEZIORNA” ZALEGAJĄCY Z OPŁATAMI NA RZECZ OGRODU BĘDĄ ZGODNIE ZE STATUTEM PZD I REGULAMINEM ROD POZBAWIANI PRAWA DO DZIAŁKI .

ZOFIA ŚLIWKA
PREZES ROD „JEZIORNA

 

Posted in Komunikat | Leave a comment