Uwaga !!!

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią

Covid Zarząd nadal nie ma możliwości zorganizowania zebrania sprawozdawczego za rok 2020 na początku sezony. Termin zebrania został przesunięty do 31 sierpnia .Jak tylko zmniejszą się obostrzenia powiadomimy o terminie zebrania. Aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD prosimy o wnoszenie opłat wg zasad stosowanych           w  roku 2020

W razie wątpliwości co do kwoty opłat prosimy o telefoniczny          kontakt z Panią Prezes

Posted in Komunikat | Leave a comment

Zarząd ROD ,,Jeziorna” informuje , że dnia 10.04.2021r

o godz. 13 zostanie otwarty dopływ wody do naszych działek.

Prosimy o zamontowanie wodomierzy oraz zamknięcie zaworów przy swoich ujęciach wody .

Informujemy również ,że Zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu kontroli ujęć wodnych na każdej działce. Kontrola będzie przeprowadzona podczas  plombowania wodomierzy                                                                                            Zarząd informuje ,że będą zamówione kontenery na odpady zielone. Prosimy o rozdrabianie i udeptywanie gałęzi w celu maksymalnego wykorzystania kontenera .

Prezes Lilia Filipiuk-Panek

 

Posted in Komunikat | Leave a comment

Numer Konta Bankowego ROD ,,JEZIORNA”

84 8858 0001 2001 0000 2248 0501

 

 

Posted in Komunikat | Leave a comment

Tak rosły warzywka u Pana Łukasza
Tak rosły warzywa u Pana Łukasza

Posted in Komunikat | Leave a comment

Drodzy działkowcy

W celu uatrakcyjnienia  strony internetowej ROD ?Jeziorna? prosimy

0 przesyłanie na nasz adres e-maila  rodjeziornaolsztyn@wp.pl

ciekawych zdjęć wykonanych na terenie ogrodów działkowych.

Prosimy też o dzielenie się z nami swoimi problemami i pomysłami na

poprawę    wizerunku naszych działek .

 

Posted in Komunikat | Leave a comment

kolaż

trochę kolorytu tej jesieniTrochę kolorku tej jesieni

Posted in Komunikat | Leave a comment

Takich gości mieliśmy w tym sezonie

Posted in Komunikat | Leave a comment

 

 

Drodzy Działkowcy ROD ,,Jeziorna”

w Olsztynie

 

W dniu 31.10.2020 r zakończyliśmy sezon letni na naszych działkach.

Zamknięty został dopływ wody do naszych działek. Spisaliśmy stan wodomierzy oraz liczników prądowych. Dziękujemy za szybkie przekazanie stanu wodomierzy wraz ze zdjęciami.

W tym samym dniu odbyło się też zebranie Zarządu. Została podjęta uchwała o terminie płatności za wodę i prąd.

Jest to dzień 31.12.2020r.

Wysokości opłat zostaną przekazane w formie SMS oraz telefonicznie.

Zarząd ROD ,,Jeziorna” prosi o terminowe wpłaty.

 

Zakończony sezon letni był dla nas wszystkich bardzo trudny. Nie mogliśmy zorganizować Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz Dnia Działkowca.

W imieniu całego Zarządu dziękuję wszystkim Działkowcom za przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, miłą współpracę oraz życzliwość pomiędzy Działkowcami. W oczekiwaniu na następny sezon przekazujemy wszystkim Działkowcom oraz ich rodzinom

życzenia zdrowia i pomyślności.

 

Zarząd ROD ,,Jeziorna” w Olsztynie

 

 

Posted in Komunikat | Leave a comment

UWAGA!!

Szanowni Działkowcy ROD  Jeziorna w Olsztynie

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców na posiedzeniu 27 marca 2020 r. wprowadził szczególne zasady

funkcjonowania struktur PZD ( Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z 27.03.2020 r

Zgodnie z uchwałą nr 71/2020 KZ PZD z 27.03.2020 r. prosimy działkowców o wpłatę zaliczki na poczet opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD Jeziorna w 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłatom ogrodowym uchwalonym przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD  Jeziorna w 2019 r.

Termin dokonania opłaty do 30 czerwca 2020 r.

Osoby, które nie posiadają dokumentacji opłat za 2019 i nie są w stanie                  dokonać opłaty w prawidłowej wysokości, mogą w celu uzyskania tej                         informacji skontaktować się z Prezes Zarządu ROD Jeziorna

tel. 506 099 767

Prezes ROD Jeziorna

Lilia Filipiuk-Panek

 

Posted in Komunikat | Leave a comment

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 11 marca 2020 r.

 

w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z

zagrożeniem epidemiologicznym

 

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji:

 

Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych walnych zebrań (konferencji delegatów) i poinformować o tym działkowców w sposób najbardziej stosowny do danej sytuacji (w tym zakresie należy zapoznać się z odrębną uchwałą Krajowego Zarządu);

Prezesi okręgowych zarządów natychmiast odwołają zwołane posiedzenia okręgowych rad PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowanych członków;

Właściwe osoby natychmiast odwołają wszystkie zaplanowane szkolenia, narady i inne imprezy oraz zgromadzenia organizowane w związku z działalnością PZD i niezwłocznie poinformują o tym zainteresowane osoby.

Powyższe zalecenia i decyzje mają charakter nadzwyczajny ze względu na powagę sytuacji. Krajowy Zarząd ma w szczególności na uwadze fakt, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, które są szczególnie narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Istnieje więc bezwzględna potrzeba zminimalizowania takiego ryzyka. Jak podał w swoim komunikacie Główny Inspektor Sanitarny ?Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Seniorzy, aby uniknąć zakażenia, powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych?.

Jednocześnie Krajowy Zarząd apeluje do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji ? chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich ?działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.

 

KRAJOWY ZARZĄD

 

Posted in Komunikat | Leave a comment