UWAGA!!!

Zarząd ROD ,,Jeziorna” prosi o zgłaszanie propozycji kandydata na gospodarza naszych ogrodów do Pani Prezes .

Posted in Komunikat | Leave a comment

Uwaga !!!

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią

Covid Zarząd nadal nie ma możliwości zorganizowania zebrania sprawozdawczego za rok 2020 na początku sezony. Termin zebrania został przesunięty do 31 sierpnia .Jak tylko zmniejszą się obostrzenia powiadomimy o terminie zebrania. Aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD prosimy o wnoszenie opłat wg zasad stosowanych           w  roku 2020

W razie wątpliwości co do kwoty opłat prosimy o telefoniczny          kontakt z Panią Prezes

Posted in Komunikat | Leave a comment

Zarząd ROD ,,Jeziorna” informuje , że dnia 10.04.2021r

o godz. 13 zostanie otwarty dopływ wody do naszych działek.

Prosimy o zamontowanie wodomierzy oraz zamknięcie zaworów przy swoich ujęciach wody .

Informujemy również ,że Zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu kontroli ujęć wodnych na każdej działce. Kontrola będzie przeprowadzona podczas  plombowania wodomierzy                                                                                            Zarząd informuje ,że będą zamówione kontenery na odpady zielone. Prosimy o rozdrabianie i udeptywanie gałęzi w celu maksymalnego wykorzystania kontenera .

Prezes Lilia Filipiuk-Panek

 

Posted in Komunikat | Leave a comment

Numer Konta Bankowego ROD ,,JEZIORNA”

84 8858 0001 2001 0000 2248 0501

 

 

Posted in Komunikat | Leave a comment

Tak rosły warzywka u Pana Łukasza
Tak rosły warzywa u Pana Łukasza

Posted in Komunikat | Leave a comment

Drodzy działkowcy

W celu uatrakcyjnienia  strony internetowej ROD ?Jeziorna? prosimy

0 przesyłanie na nasz adres e-maila  rodjeziornaolsztyn@wp.pl

ciekawych zdjęć wykonanych na terenie ogrodów działkowych.

Prosimy też o dzielenie się z nami swoimi problemami i pomysłami na

poprawę    wizerunku naszych działek .

 

Posted in Komunikat | Leave a comment

kolaż

trochę kolorytu tej jesieniTrochę kolorku tej jesieni

Posted in Komunikat | Leave a comment

Takich gości mieliśmy w tym sezonie

Posted in Komunikat | Leave a comment

 

 

Drodzy Działkowcy ROD ,,Jeziorna”

w Olsztynie

 

W dniu 31.10.2020 r zakończyliśmy sezon letni na naszych działkach.

Zamknięty został dopływ wody do naszych działek. Spisaliśmy stan wodomierzy oraz liczników prądowych. Dziękujemy za szybkie przekazanie stanu wodomierzy wraz ze zdjęciami.

W tym samym dniu odbyło się też zebranie Zarządu. Została podjęta uchwała o terminie płatności za wodę i prąd.

Jest to dzień 31.12.2020r.

Wysokości opłat zostaną przekazane w formie SMS oraz telefonicznie.

Zarząd ROD ,,Jeziorna” prosi o terminowe wpłaty.

 

Zakończony sezon letni był dla nas wszystkich bardzo trudny. Nie mogliśmy zorganizować Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz Dnia Działkowca.

W imieniu całego Zarządu dziękuję wszystkim Działkowcom za przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, miłą współpracę oraz życzliwość pomiędzy Działkowcami. W oczekiwaniu na następny sezon przekazujemy wszystkim Działkowcom oraz ich rodzinom

życzenia zdrowia i pomyślności.

 

Zarząd ROD ,,Jeziorna” w Olsztynie

 

 

Posted in Komunikat | Leave a comment

UWAGA!!

Szanowni Działkowcy ROD  Jeziorna w Olsztynie

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców na posiedzeniu 27 marca 2020 r. wprowadził szczególne zasady

funkcjonowania struktur PZD ( Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z 27.03.2020 r

Zgodnie z uchwałą nr 71/2020 KZ PZD z 27.03.2020 r. prosimy działkowców o wpłatę zaliczki na poczet opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD Jeziorna w 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłatom ogrodowym uchwalonym przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD  Jeziorna w 2019 r.

Termin dokonania opłaty do 30 czerwca 2020 r.

Osoby, które nie posiadają dokumentacji opłat za 2019 i nie są w stanie                  dokonać opłaty w prawidłowej wysokości, mogą w celu uzyskania tej                         informacji skontaktować się z Prezes Zarządu ROD Jeziorna

tel. 506 099 767

Prezes ROD Jeziorna

Lilia Filipiuk-Panek

 

Posted in Komunikat | Leave a comment