Komunikat Nr 6 / 2018 Skład Komisji Rewizyjnej od 1 grudnia 2018 r.

Posted in Komunikat | Leave a comment

Komunikat Nr 4 / 2018 r_Skład Komisji Rewizyjnej od 13 sierpnia 2018

Posted in Komunikat | Leave a comment

KOMUNIKAT nr 5 / 2018_Skład Zarządu od 1.09.2018 r.

Posted in Komunikat | Leave a comment

KOMUNIKAT NR 3 /2018_Skład Zarządu ROD „Jeziorna” od 30 Maja 2018

Posted in Komunikat | Leave a comment

KOMUNIKAT NR 2 / 2018

Posted in Komunikat | Leave a comment

ZALEGŁE OPŁATY !_Komunukat 13A / 2017

Posted in Komunikat | Leave a comment

Mapa ROD Jeziorna – lokalizacja działek

Posted in Komunikat | Leave a comment

KOMUNIKAT nr 5/2017

1. Działki posiadające nasadzenia krzewów, kwiatów na alejkach ogrodowych muszą je usunąć do dnia 30.09.2017 r. Gałęzie drzew i krzewów wystające poza ogrodzenie działki winny być usunięte. Po tym terminie zostaną usunięte na koszt działkowca.

2. Działkowcy, którzy wodomierze i zawory mają w domkach winni do następnego sezonu włączenia wody wyprowadzić je na zewnątrz. Wszystkie wodomierze mają być ustawione w pozycji poziomej zgodnie z zaleceniem PWiK.

3. Każdy członek naszego ogrodu otrzymał Regulamin, którego powinien przestrzegać. Niestosowanie się do Regulaminu będzie skutkowało pozbawieniem prawa do działki.

ZARZĄD  ROD „JEZIORNA”

Posted in Komunikat | Leave a comment

KOMUNIKAT nr 4/2017

1. Zgodnie z zatwierdzonym planem pracy na 2017 rok działki posiadające nasadzenia krzewów, kwiatów na alejkach ogrodowych zgodnie z Regulaminem muszą je usunąć.
2. Każdy członek naszego ogrodu otrzymał Regulamin, którego winien przestrzegać.
Nie stosowanie się do Regulaminu będzie skutkowało pozbawieniem prawa do działki.

ZARZĄD  ROD „JEZIORNA”

Posted in Komunikat | Leave a comment

KOMUNIKAT nr 3/2017

XII Krajowy Zjazd PZD za jedną z najważniejszych uchwał zjazdowych uznał poprawę zagospodarowania ogrodów-działek i aktywizację oświaty w ogrodach.

Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie, widząc pilną potrzebę działania, Uchwałą Nr 83 z dnia 26 sierpnia 2015r, postanowiło powołać Okręgową Komisję Modernizacji i Oświatową działającą w okresie kadencji 2015-2019 na terenie działania Okręgu Warmińsko-Mazurskiego.

Pracami  obydwu Komisji kieruje pracownik ZO PZD – instruktor  Jarosław Wołodkiewicz.
N
adzór nad pracami tych komisji pełni – wiceprezes ZO PZD Jan Kamiński.

Zarząd ROD „Jeziorna” w Olsztynie prosi o zgłaszanie się członków naszego ogrodu chętnych do pracy w obu komisjach. Obie komisje ogrodowe, winny zająć się tematami wynikającymi z Ustawy, Statutu i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a w szczególności stanem wizualnym altan, szklarń, porządku na działkach. Ponadto Komisja Oświatowa winna zająć się instruktażem cięcia drzew i krzewów owocowych, ochroną drzew, warzyw oraz ochroną środowiska naturalnego /wg wytycznych KR PZD.

Priorytetem Ogrodu powinno być dbanie o estetykę ogrodu i działki, funkcjonalność, ład i porządek oraz daleko posuniętą ekologię w ogrodzie.
W naszym ogrodzie jest wiele zaniedbań, a jest to ogród położony w najpiękniejszym miejscu w Olsztynie.

Prezes ROD Zofia Śliwka

 

Posted in Komunikat | Leave a comment